close

Jūs turbūt esate netinkamoje „OBO Bettermann“ internetinėje svetainėje. Galite rinktis tokius šalių variantus:

BET bandymų centras

Apsaugos nuo žaibo elementų tikrinimas

Apsaugos nuo žaibo elementų patikrinimas pagal galiojančias normas

  • Metalinės jungtys, tokios kaip sujungimo elementai, prijungimo elementai, jungiamieji komponentai, kompensatoriai, potencialų išlyginimo gnybtai turi būti tikrinami pagal EN 50164-1 „Aps.nuo žaibo elementai, 1 dalis: reikalavimai jungčių elementams“. Minėtoje normoje nustatyta patikros tvarka. (4 pav.)
  • Apsaugos nuo žaibo elementai pagal jų atsparumą žaibo srovei skirstomi į klases: H klasė – didelėms apkrovoms / 100 kA, 50 As, 2,5 MA²s žaibo srovė, o N klasė – normalioms apkrovoms / 50 kA, 25 As, 0,63 MA²s žaibo srovė
  • Prieš tikrinant atsparumą žaibo srovei reikia atlikti kondicionavimą / sendinimą druskos ir drėgnoje sieringoje atmosferoje. Ypatingais atvejais, kai komponentai pagaminti iš vario lydinio, kuriame vario dalis sudaro daugiau nei 80 proc., reikalingas papildomas patikrinimas amoniako turinčioje atmosferoje.
  • Po kondicionavimo / sendinimo atliekamas žaibo srovės patikrinimas 3-mis žaibo srovės impulsais, atitinkančiais atsparumo klasę H su 100 kA arba N su 50 kA.
  • Po patikrinimo žaibo srovės impulsais pavyzdžiai turi išlikti be jokių pažeidimų. Elektrinė kontakto varža neturi viršyti 1 mΩ, o ypatingu atveju, naudojant ner.plieną – 2,5 mΩ. Be to, varžtinių jungčių atleidimo sukamasis vertės momentas neturi viršyti užveržimo sukamojo momento daugiau nei 0,25 karto arba 1,5 karto.
  • Po sėkmingo patikrinimo rezultatai surašomi į patikrinimo ataskaitą. Apsaug.nuo žaibo elementai gauna BET patikros ženklą, atitinkantį jo patikrinimo klasę pagal aps.nuo žaibo elementų tikrinimo normas.