close

Jūs turbūt esate netinkamoje „OBO Bettermann“ internetinėje svetainėje. Galite rinktis tokius šalių variantus:

BET bandymų centras

KTS patikra

  • Galerija

Siekiant užtikrinti kabelių laikymo sistemų atsparumą apkrovoms DIN EN 61537 normoje numatyti privalomi saugaus darbinio apkrovimo (SWL) patikrinimai ir nustatytos patikrinimų sąlygos. KTS patikros įrenginys yra „OBO Bettermann“ sukurta konstrukcija, kuri buvo nuolat tobulinama ir atitinka naujausius reikalavimus.

Kabelinių lovelių patikros bandomoji konstrukcija

Kabelių laikymo sistemos sumontuojamos pagal DIN EN 61537 reikalavimus, per hidraulinį cilindrą joms uždedama apkrova. Atsiradusios deformacijos fiksuojamos automatiniu davikliu ir užrašomos kartu su naudojama apkrova. Jei kabelinis lovelis išlaiko apkrovą, ji padidinama 1,7 karto. Deformacijos santykis su apkrova toliau užrašinėjamas. Kad būtų išvengta nukrypimų, šis patikrinimas atliekamas trims tikrinamiems elementams, priklausomai nuo atstumo iki laikiklio.

Su KTS tikrinimo stendu galima tikrinti iki 7 tonų apkrovas. Galimi tokie didžiausi atstumai tarp atramų:

  • iki 7 m esant dviejų laikančių plokštumų konstrukcijai;
  • iki 10 m esant vienos laikančios plokštumos konstrukcijai su kronšteinu;
  • iki 15 m esant vienos laikančios plokštumos konstrukcijai be kronšteino.

Pagal DIN EN 61537 KTS patikros stende galima atlikti šiuos patikrinimus:

  • saugios apkrovos matavimas pagal kabelio laikiklių ilgį, sumontuotų horizontalioje plokštumoje, horizontalia kryptimi su daugeliu atramų atstumų;
  • saugios apkrovos matavimas pagal kabelio laikiklių ilgį, sumontuotų horizontalioje plokštumoje, horizontalia kryptimi su vienodais atramų atstumais;
  • konsolių saugių darbo apkrovų (SWL) matavimas;
  • stovų saugių darbo apkrovų (SWL) matavimas;