close

Jūs turbūt esate netinkamoje „OBO Bettermann“ internetinėje svetainėje. Galite rinktis tokius šalių variantus:

Mes OBO

Tradicijos ir naujovės

  • Galerija

    Ulrichas ir Andreas Betermanai

Glaudūs ryšiai

Mūsų sėkmės pagrindas yra abipusiu pasitikėjimu grindžiamas ir įpareigojantis mūsų darbuotojų, tiekėjų ir klientų bendradarbiavimas. Šiuos glaudžius ryšius garantuojame mes, įmonės savininkai. Jie apibrėžia mūsų veiklos mastą ir to reikalaujame iš visų darbuotojų.

Mąstyk sistemiškai

Pagrindinis OBO sėkmės raktas - nuosekli ir nuolatinė orientacija į specialius klientų poreikius. Mūsų tikslas: visi mūsų klientai turi būti patenkinti gaminiais ir sistemomis, su kuriais jie dirba ir kurie jiems neša sėkmę.

Mūsų prekės ženklo šūkis „Mąstyk sistemiškai“ yra aiškus signalas, parodantis, kad glaudų ryšį mes suvokiame kaip mūsų pagrindinę kompetenciją, kurią įtvirtinome mūsų įmonėje. Tik taip įmanoma greitai ir lanksčiai reaguoti į kintančius poreikius ir besikeičiančias rinkas.

Ulrichas Betermanas su savo vaikais (iš kairės) Andrėjumi, Bjanka, Christofu ir Tomu